در حـال حــاضــر بــالــغ بر صــد مشـتـری ( کــارخــانــه) از مـحـصـولات رز الــکـتـرونـیـک اسـتـفـاده مــی کــنـنـد.

شرکت فرآوری فروکتوز ناب

نرم افزار باسکول بارنویس

تاریخ نصب ۱۳۹۶

شرکت شمس پلاست طب

نرم افزارلیبل پرینت دلفین تاریخ نصب ۱۳۹۷

 

شرکت فولاد آریا برزن یزد

نرم افزار باسکول بارنویس  نصب ۱۳۹۷

شکلات پارمیدا

شرکت فراسکو عسلویه

نرم افزار-بارنویس دوربین دار تاریخ نصب ۱۳۹۷

کشتارگاه زربال:نرم افزارزربال تاریخ ۱۳۹۲

زربال طیور:نرم افزاربارنویس باسکول ۴تاریخ نصب۱۳۹۷

زربال فروشگاه۱:نرم افزارزربال تاریخ نصب۱۳۹۲

  شرکت تلاونگ

نرم افزار پلاتین تاریخ نصب ۱۳۹۲

 

کشتارگاه کرج راکنرم افزار-فروش کشتارگاهی تاریخ نصب ۱۳۹۳

گروه غدایی مک

نرم افزار  پلاتین ،تاریخ نصب ۱۳۹۲

شرکت درنا مرغ دلیجان – ساوه

نرم افزارقبض ویژه تاریخ نصب ۱۳۹۷

 

عضو گروه شرکت هـای گروه صنعتی صنایع پند

سخت افزار سفارشی رابط سریال به شبکه تاریخ نصب ۱۳۹۰

شرکت ایران خودرو

نرم افزار  ثبت ساده ساده

 

مشتریان

شرکت دوپلی پارس

نرم افزار مدیریت تولید  تاریخ نصب سال ۹۳

مشتربان

بابا صنیع

نرم افزارسفارشی تاریخ نصب۱۳۹۰

 

فست فود امیر کارو

 

فرودگاه امام خمینی

نرم افزار سفارشی تاریخ نصب ۱۳۸۹

 

شرکت جوانه خوراسان

نرم افزار سفارشی تاریخ نصب ۱۳۹۲

شرکت آلومینیوم هزاره سوم میلاد

نرم افزار سفارشی پلاتین لیبل تاریخ نصب ۱۳۹۳

……………………………………………….صفحه قبل………………………....صفحه بعد