پشتیبانی و فروش :

تلفن : ۷۷۰۸۳۵۲۳-۰۲۱

فکس : ۸۴۲۱۱۸۰۴-۰۲۱

همراه : ۸۳۸۴۶۰۰-۰۹۳۶

sms : 5000-2015-384600

واحد سخت افزار (قطعات کامپیوتر )

تلفن : ۳۳۷۸۰۳۶۴-۰۲۱