عاملیت فروش

 

شرکت رز توسعه به‌منظور ایجاد گستردگی در زمینه فروش محصولات و خدمات خود، از افراد، شرکت‌ها و مجموعه‌های مرتبط دعوت به همکاری می‌نماید. این امر در جهت تسهیل و تسریع جریان عرضه و فروش با ایجاد واسطه‌های مختلف در داخل و خارج از کشور انجام می‌شود.

همکاران فروش شرکت رز توسعه بیشتر شامل فعالین در اصناف مرتبط و مکمل هستند که به‌واسطه زمینه فعالیت خود با بازارهای فروش محصولات و خدمات ما نیز در ارتباط مستقیم هستند. از این رو این افراد و شرکت‌ها می‌توانند یا با خرید کلی و جزئی محصولات شرکت رز توسعه و یا با معرفی بازار و مشتری موردنظر با ما همکاری داشته و کمیسیون توافق شده را دریافت کنند. لازم به ذکر است که کمیسیون مشخص شده برای هر نوع از همکاری می‌تواند متفاوت باشد.

کلیه فعالین حوزه تولید، عرضه و ارائه خدمات مربوط به باسکول و ترازو، افراد فعال در زمینه عرضه و فروش نرم‌افزارها، افراد فعال در حوزه ارائه خدمات کامپیوتری موجود در شهرک‌های صنعتی و ... می‌توانند از همکاران شرکت رز توسعه در زمینه توسعه کسب‌وکار و فروش باشند.

شرکت رز توسعه همواره در همکاری با عاملان فروش خود جانب خوش‌وقتی را رعایت کرده و در زمینه تامین منظم محصولات، نحوه تحویل صحیح و به‌موقع آن‌ها، ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی نرم‌افزارها و دادن حق کمیسیون در زمان تعیین شده، رضایت همکاران خود را جلب کرده است.