پروژه ژیمتو

 

 

 

 

این پروژه به‌زودی وارد مرحله بهره‌برداری و استفاده عمومی می‌شود