انتقادات و پیشنهادات

 

شرکت رزتوسعه به‌منظور افزایش کارایی در پیشبرد تقاضای مشتریان، بالابردن کیفیت نیازسنجی و پاسخگویی به آن‌ها و همچنین ارزیابی عملکرد کارکنان خود در نحوه ارتباط و تعامل با مشتریان، از شما عزیزان درخواست دارد تا با برقراری ارتباط با ما و ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مسیر یاری کنید.